Žlab

Žlab

Ideálne riešenie v zlom počasí: Naša rína je pripojená suchým zipsom medzi dva stany. Takto voda odteká mimo stanom pokrytej plochy. K dispozícii je tiež rína medzi múrom a stanom.

Zlab-2.jpg

[product_table columns=“name,short-description,description, buy“ category=“zlab“]